Samohasicí systémy

Stabilní hasicí zařízení Gabar (SHZG) sestává z aerosolových hasicích generátorů Gabar a elektronického ovládacího systému.

Generátory GABAR P jsou určeny pro objemové hašení požárů třídy A a B a inertizaci výbušného prostředí. Spolehlivě hasí požáry pevných látek, tekutých hořlavin, látek rozpouštějících se při vysoké teplotě, hořlavých plynů, elektrických zařízení v průmyslových budovách, skladech, obytných budovách, kancelářích a garážích. Použití je možné na hašení všech druhů naftových produktů, plastických hmot, tepelných izolací, kabelových izolací, plynů, říčních i námořních plavidel i jiných druhů dopravních prostředků.

Generátory GABAR P se vyznačují tím, že při jejich aktivaci vzniká ochlazený aerosol. Mechanismus hašení aerosolem spočívá v aktivním zpomalování (inhibici) chemických reakcí provázejících proces hoření. Hlavní roli inhibice prostředí sehrává pevná fáze aerosolu. Aerosol je vysoce účinné hasivo nepoškozující životní prostředí.

Ovládání SHZG je zajištěno elektronickým systémem. Systém zajišťuje průběžný monitoring poplachových stavů, ovládání, automatické spouštění generátorů Gabar. Provozní parametry jsou setrvale monitorovány, opticky i akusticky signalizované. Při výpadku napájení je provoz garantován nejméně 72 hodin pomocí náhradního zdroje.

sídlo
MARCO-CZECH s.r.o.
9. května 100
250 73 Jenštejn

kontakt
t:  +420 222 550 031
f:  +420 222 550 032
w: marco-czech.cz

hot-line
m: +420 603 297 389
f:   +420 222 550 032
e:   servis@m-c.cz